SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos


Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

 
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas


Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “PATVIRTINU UŽSAKYMĄ”.
Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma e-parduotuvėje.

Sudarydamas sutartį Jūs sutinkate, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu Jums bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis.


3. Jūsų teisės
 

Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, vartotojui pažeidus pakuotės apsaugas; laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo; dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


4. Jūs įsipareigojate


Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.


5. Mūsų  teisės

 
Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.


6. Mes įsipareigojame

 
Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti panašią prekę, o Jums atsisakius priimti panašią prekę, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.7. Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenys ir jų tvarkymas

Visus Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome ir jų apsauga rūpinamės vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisiniais aktais: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ang. General Data Protection Regulation) (įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.).

Informacija, susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama e-parduotuvėje (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) yra renkama tam, kad:

  - apdorotume Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;

  - išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

  - įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus;

  - galėtume analizuoti pirkėjų profilį siekiant pagerinti apsipirkimo pas mus patirtį ir pateikti Jums tinkančius geriausius pasiūlymus.


E-parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

Jei Jūs užsisakėte gauti e-parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, galite jų atsisakyti pranešę vienu iš nurodytų kontaktų.

Patvirtindami šias Taisykles Jūs sutinkate, jog aukščiau 7 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo e-parduotuvėje porcelianonamai.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Mes patvirtiname, jog Jūsų nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo e-parduotuvėje porcelianonamai.lt,  Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Mes įsipareigojame neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Jūs galite bet kuriuo metu raštu ar telefonu kreiptis į www.porcelianonamai.lt su prašymu suteikti informaciją apie www.porcelianonamai.lt tvarkomus Jūsų asmens duomenis, turite teisę panaikinti savo paskyrą arba prašyti ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi. 
Šiuo asmens duomenų tvarkymo tikslu Jūs galite kreiptis į www.porcelianonamai.lt bet kuriuo Jums patogiu būdu: raštu el. paštu – vadyba@porcelianonamai.lt; žodžiu – telefonu + 370 604 45425.

Gavę Jūsų prašymą dėl www.porcelianonamai.lt tvarkomų Jūsų asmens duomenų, pagrįstai ir nedelsdami: pateiksime atsakymą dėl tvarkomų Jūsų asmens duomenų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas; jei neturite aktyvių užsakymų - panaikinsime Jūsų kliento paskyrą ir joje esančius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas; jei turite aktyvių užsakymų – panaikinsime Jūsų paskyrą ir asmens duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po užsakymo įvykdymo ir prekių pristatymo.

Bendrąja tvarka Jūsų paskyra ir asmens duomenys www.porcelianonamai.lt yra saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros.

 

Slapukai

 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis www.porcelianonamai.lt puslapyje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek mūsų teikiamas paslaugas. Taip pat gauta informacija naudojant slapukus yra naudojama statistikos tikslais rinkti informaciją apie svetainės lankytojus (apsilankymo laikas, trukmė, peržiūrėtų puslapių skaičius, šalis, kuri interneto naršyklė buvo naudojama, iš kurios svetainės ateita ir pan.). Ši informacija neidentifikuoja konkretaus asmens, tačiau ji suteikia statistinę informaciją, kurią mes galime analizuoti ir vėliau ją pritaikyti svetainės funkcionalumo gerinimui bei Klientų aptarnavimo tikslais.

Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html
8. Atsakomybė


Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos/užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos/užsakymo formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.

Mes neatsakome už tai, kad e-parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.


9. Informacijos siuntimas

 
Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės elektroninio pašto adresu: vadyba @ porcelianonamai.lt


10. Prekių pirkimas e-parduotuvėje


Pirkti internetinėje parduotuvėje www.porcelianonamai.lt - greita, saugu ir paprasta. Išsirinkite patikusią prekę, spauskite prekės puslapyje esantį mygtuką „Į krepšelį“. Jei norite išsirinkti dar ką nors, galite toliau naršyti po parduotuvę – pasirinkta prekė liks „Prekių krepšelio“ atmintyje. Minėtą veiksmą atlikite su visomis, toliau pasirinktomis prekėmis.

Kai išsirinksite visas norimas prekes, spauskite ekrano dešinėje viršutinėje pusėje esantį mygtuką „Prekių krepšelis“. Šiame puslapyje galėsite peržiūrėti išsirinktų prekių sąrašą ir pakoreguoti užsakymą.

Tada spauskite mygtuką „Pirkti“. Pateksite į „Pirkėjo registracijos“ langą, kur reikės užpildyti duomenų formą (ši informacija reikalinga, kad galėtumėm pristatyti Jūsų užsakytas prekes). Taip pat turėsite nurodyti savo „Adresą“, kuriuo bus išsiunčiamos prekės bei pasirinkti „Siuntimo būdą“.

Toliau vėl pasirinkite mygtuką „Pereiti prie apmokėjimo“, kur pasirinksite „Mokėjimo būdą“. Prieš patvirtinant užsakymą būtinai susipažinkite su mūsų e-parduotuvės Sąlygomis ir taisyklėmis.

Patvirtinus užsakymą, pateksite į „Mokėjimo“ žingsnį, kur beliks pasirinkti apmokėjimo būdą ir galėsite „Patvirtinti užsakymą“.


11. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai


Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

E-parduotuvėje porcelianonamai.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos galutinės prekių kainos Eurais.

Mes pradedame vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Jūs sumokate už prekes. Vadovaudamasis e-parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma už prekes ir siuntimą gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

Dėmesio, labai svarbu! Vintažinių prekių daugeliu atvejų turime tik po vieną vienetą ar komplektą. Todėl prekę parduosime tam pirkėjui, kuris pirmas sumokės už šią prekę. Tai yra, prekės buvimas pirkėjo pageidavimų sąraše ar pirkinių krepšelyje nereiškia šios prekės rezervavimo pirkėjui.


Apmokėjimo tvarka

Jūs galite atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų, mokėjimo paskirtyje nurodydami Jums suteiktą užsakymo numerį:

   - Paprastu bankiniu pavedimu į mūsų sąskaitą;

   - PaySera mokėjimo sistemos pagalba;

   - PayPal mokėjimo sistemos pagalba;

Visi šie atsiskaitymo būdai yra visiškai saugūs, nes mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūs nemokate už prekes. Už prekes Jūs mokate banko ar kitos mūsų siūlomos mokėjimo sistemos saugiame serveryje. Atsiskaitymo per bankines ir kitas pateiktas mokėjimo sistemas saugumą užtikrina patys bankai.


12. Prekių siuntimas ir pristatymas


Prekių saugumas ir įpakavimas

Mums svarbu, kad prekės Jus pasiektų saugios ir nesugadintos.

Prekių saugiam pervežimui užtikrinti mes renkamės saugius siuntimo būdus, patikimas tarnybas bei laikomės siuntimo tarnybų reikalavimų: naudojame specialias pakavimo medžiagas, tokias kaip gofruotą kartoną, plastikinę plėvelę su oro tarpais arba kraftpopierių su apsaugomis, užpildymo medžiagas.

Prekes pakuojame į standartines siuntimui skirtas kartonines dėžutes, kurių dydis priklauso nuo prekės dydžio ir komplektacijos.


Prekių siuntimas

Gavę apmokėjimą, prekes darbo dienomis išsiunčiame per 24 valandas. Gavę apmokėjimą savaitgalį arba švenčių dienomis, prekes išsiunčiame sekančią darbo dieną. Dėmesio! Prie užsakomųjų (gaminamų ar gaunamų pagal užsakymą) ar Partnerio prekių gali būti nurodytas kitas prekių pristatymo terminas - prašome atkreipti į tai dėmesį!

Prekės, priklausomai nuo pasirinktos persiuntimo tarnybos, Lietuvoje pristatomos per 1-5 darbo dienas.

Dėmesio! Didžiųjų švenčių laikotarpiu pristatymo laikas gali būti ilgesnis.


Atsižvelgiant į prekių svorį siūlome Jums šiuos optimalius ir patikimus pristatymo būdus Lietuvoje:

   - Lietuvos paštas – visoje Lietuvoje (atsiimsite pašto skyriuje). Rekomenduojame siuntoms iki 2 kg. Siuntimas - iki 5 darbo dienų. Apie gautą pašto siuntą paštas turi Jus informuoti siuntos gavimo pranešimu, kuris siunčiamas gavėjui vieną kartą. Siunta pašte nemokamai saugoma iki 14 dienų. Atvykus pasiimti siuntos vėliau – taikomas pašte nustatytas mokestis.

   - Paštomatai – visoje Lietuvoje (atsiimsite paštomato terminale). Rekomenduojame siuntoms iki 5 kg. Siuntimas - iki 2-3 darbo dienų. Apie gautą siuntą paštomatu operatirius Jus informuos SMS žinute, kuri siunčiama gavėjui vieną kartą. Siunta paštomate saugoma iki 2 parų. Atvykus pasiimti siuntos vėliau – jos gali neberasti, ji gali būti gražinta siuntėjui. Tokiu atveju norint išsiųsti siuntą pakartotinai, Jums teks sumokėti siuntimo mokestį iš naujo.

   - LP Express ar kitas kurjeris – visoje Lietuvoje (pristatys Jūsų nurodytu adresu). Siuntimas – per 2 darbo dienas. Pristatoma darbo dienomis 8-18 val. Pristatymas šeštadienį – už papildomą mokestį (+30% nuo siuntimo kainos). Apie gautą siuntą kurjeris Jus informuos SMS žinute. Neradęs namuose sutartu laiku – paliks siuntos gavimo pranešimą, kur ir kada galite siuntą atsiimti (greičiausiai – artimiausiame pašto skyriuje). Siunta terminale nemokamai saugoma iki 15 dienų. Atvykus pasiimti siuntos vėliau – taikomas nustatytas mokestis.

   - Siuntų tarnyba autobusais Siunta24 - daugelyje Lietuvos miestų* (atsiimsite autobusų stotyje arba iš vairuotojo nurodytu laiku). Siuntimas – per 1-2 dienas (tą pačią arba sekančią dieną). Pristatę siuntą į autobusų siuntų skyrių, iškart Jus informuosime SMS žinute apie tikslų siuntos atvykimo laiką, ir ar siunta bus palikta autobusų stoties siuntų tarnyboje, ar ją reikės paimti iš vairuotojo (dažniausiai pravažiuojantys maršrutai**). Jei siuntą reikės paimti iš vairuotojo – turėsite ją paimti tiksliai nurodytu laiku. AS siuntų skyriuje siunta nemokamai saugoma 2 darbo dienas, įskaitant siuntos pristatymo dieną. Atvykus pasiimti siuntos vėliau – taikomas nustatytas mokestis.


 - Vilniuje prekes galite atsiimti patys, nemokamai. Atsiėmimą suderinkite elektroniniu paštu: vadyba@porcelianonamai.lt arba telefonu +370 604 45 425.

 - Siuntas į kitas ES ir Skandinavijos šalis pristatome per kurjerį. Dėl siuntimo į kitas šalis ir tikslios siuntimo kainos prašome teirautis elektroniniu paštu: vadyba @ porcelianonamai.lt


Prekių pristatymo kaina į kitas vietoves priklauso nuo Jūsų pasirinkto pristatymo būdo ir siuntos svorio. Priklausomai nuo Jūsų pasirinktų prekių svorio ir kiekio siuntimo kaina gali skirtis, nes sistema automatiškai apskaičiuoja bendrą Jūsų siuntos apimtį.


Dėmesio!

*Per autobusų siuntų tarnybą nesiunčiame siuntų į šiuos miestus: Akmenė, Eišiškės, Garliava, Kaišiadorys, Kazlų Rūda, Kretinga, Lentvaris, Švenčionėliai, Žagarė bei eilę mažesnių miestelių.

**Šie miestai yra tarpiniai autobusų maršrute ir siunčiant į juos - siuntą reikia pasiimti iš vairuotojo (nepasiėmus laiku ji grąžinama siuntėjui; norint siųsti iš naujo – reikia iš naujo sumokėti siuntimo mokestį): Ariogala, Birštonas, Daugai, Dusetos, Elektrėnai, Gargždai, Grigiškės, Ignalina, Jieznas, Kalvarija, Kybartai, Lazdijai, Linkuva, Nemenčinė, Obeliai, Pabradė, Pagėgiai, Preila, Rietavas, Salantai, Seda, Simnas, Skaudvilė, Smalininkai, Šeduva, Širvintos, Tytuvėnai, Trakai, Troškūnai, Užventis, Vabalninkas, Varniai, Venta, Vilkija, Viekšniai, Vievis, Virbalis, Žiežmariai.

Jei abejojate, ar į Jūsų gyvenamą vietovę galime siųsti siuntą per Autobusų siuntų tarnybą – susisiekite su mumis telefonu +370 604 45 425 ar el.paštu: vadyba @ porcelianonamai.lt

Jei siunta sunkesnė nei 10 kg, dėl saugumo ir patikimumo pakuojame į atskiras dėžes ir kiekvienos jų svoris skaičiuojamas atskirai.Prekių pristatymas, atsiėmimas

Prekių atsiėmimo siuntų tarnybos vietoje ar pristatymo į namus metu Jūs privalote kartu su tarnybos įgaliotu atstovu patikrinti pristatytos siuntos ir pristatytų prekių būklę (išorę, komplektiškumą, kiekį).

Jums priėmus prekę ir pasirašius prekių pristatymo dokumentą yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.

Pastebėję siuntoje esančių daiktų ar išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), nesandarią pakuotę ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai mus kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.  
Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

 

13. Prekių kokybė


Prekiaujame ir naujais, ir nenaujais vintažiniais, retro daiktais.

Prekės aprašyme NENAUJI daiktai žymimi: NAUDOTAS VINTAŽINIS, RETRO

NAUJI daiktai žymimi lietuvišku užrašu - NAUJAS.

Užrašas NEW žaliame fone reiškia mūsų parduotuvės NAUJIENĄ, t.y. naujai gautą prekę (bet nebūtinai naują). Užrašu SALE oranžiniame fone žymime akciją ar išpardavimą.


Prekių kokybė

Ypatingai svarbu, kad Jūs suprastumėte mūsų parduotuvės ir prekių išskirtinumą: šioje parduotuvėje parduodami geros būklės, tinkami naudoti pagal paskirtį, tačiau NENAUJI vintažiniai ar retro daiktai. Jų istorija, pagaminimo laikmetis, unikalumas, gamintojo vardas iš tiesų turi savo vertę, kuri su metais tik auga. Tačiau nepamirškite, kad daugeliui daiktų kelios dešimtys, o kai kuriems – beveik 100 metų, tad laikas ir jų laikymo sąlygos daugiau ar mažiau gali būti daiktus palietęs. Taip pat pas mus rasite ir visiškai naujų prekių - jos aprašyme bus pažymėta, kad prekė yra NAUJA.

Siekiant informuoti pirkėją apie prekės kokybę, kiekvienos vintažinės, retro prekės aprašyme yra nurodomas prekės vertinimas, jos komplektacija, o esant pažeidimams – jie kuo detaliau aprašomi.

Mums labai svarbu, kad Jūs tai įvertintumėte prieš pirkdami.

Dėmesio! Vintažinėms ir retro prekėms (VINTAŽINIS, RETRO), kurių kokybės būklė ir trūkumai yra pateikti prekės aprašyme, dėl šių kokybės trūkumų pretenzijos nepriimamos.


Naujų daiktų (NAUJAS) kokybei taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.


Prekių priežiūra

Norint dar ilgai džiaugtis ypatingais vintažiniais, retro indais ir dekoracijomis rekomenduojama kitokia priežiūra, nei šiandieninėms mums įprastoms prekėms:

    - neplaukite šių prekių indaplovėje, plaukite tik rankomis;

    - plaudami rankomis naudokite švelniąją kempinėlės pusę, pagal galimybes – švelnesnį (mažiau koncentruotą) ploviklį;

    - plaukite vidutinio šiltumo vandenyje, krištolą ir stiklą geriau plauti vėsiame ar šaltame vandenyje – kad neprarastų blizgesio;

    - nedėkite šių prekių į mikrobangų krosnelę ar orkaitę, ypač paauksuotų indų.


14. Prekių grąžinimas

 
Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtinų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.
Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

Mes suteikiame e-parduotuvėje porcelianonamai.lt įsigytoms prekėms 14 dienų grąžinimo garantiją. Įsigytą prekę galite grąžinti jeigu ji atitinka šias sąlygas: 

1. prekės bei įpakavimo išvaizda iš esmės nepasikeitė (turi būti nepažeistos etiketės, jei jos buvo, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

2. prekė nebuvo naudojama ir nėra sugadinta;

3. grąžinamos prekės komplektacija turi būti tokia pati, kokią gavote;

4. grąžinant prekę turite pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

Tuo atveju, jei prekė (ar komplekto bent viena sudedamoji dalis) neatitinka aukščiau išvardintuose 1-4 punktuose numatytų reikalavimų, mes turime teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

Norėdami grąžinti prekę, prašome pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekės pavadinimą, kainą, pristatymo datą, gražinimo priežastį. Prašyme turite nurodyti Jūsų sąskaitą pinigų grąžinimui. Prašymą siųskite elektroniniu paštu: vadyba@porcelianonamai.lt. Gavę Jūsų prašymą suderinsime su Jumis grąžinimo veiksmus.

Jei prekę grąžinate dėl kokybės trūkumų, kurie nebuvo nurodyti prekės aprašyme, Jums pasiūlysime grąžinti visą sumokėtą prekės kainą ir jos siuntimo bei gražinimo išlaidas.

Kitais atvejais prekės gražinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Prekės gražinimui turi būti pasirinktas saugus siuntimo ir pristatymo būdas: rekomenduojama grąžinti per tą pačią siuntimo tarnybą, kuri prekę Jums pristatė. Jei prekes Vilniuje atsiėmėte Jūs patys, grąžinti galite tokiu pat būdu, suderinus elektroniniu paštu: vadyba @ porcelianonamai.lt.

Mūsų tikslas – užtikrinti  sklandų ir malonų bendradarbiavimą, paremtą logika ir abipuse pagarba. Mes dirbame lanksčiai ir nekuriame papildomų kliūčių prekių grąžinimui.

Šios prekių grąžinimo taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.


15. Baigiamosios nuostatos

 
Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

PORCELIANAS PORCELIANO PORCELIANINIS PORCELIANINĖ KAULINIS PORCELIANAS PLONASIS PORCELIANAS VINTAŽAS VINTAŽINIS VINTAŽINIAI INDAI INDAS Porceliano Indai Porceliano Servizas Porceliano Komplektas Lėkštė Puodelis Sriubinė Puodelis Arbatinis Vaza Paveikslas Paveiksliukas Statulėlė Skulptūrėlė Stalo įrankiai  KAVOS ARBATOS PUODELIS DUO TRIO SENOVINIS SENOVINIAI SENAS DOVANA KOLEKCINIS KOLEKCINĖ DEKORATYVINIS DEKORACIJA SENDAIKČIAI SENDAIKČIŲ NAMŲ NAMAMS KLASIKINIS INTERJERAS PRABANGUS IŠSKIRTINIS INTERJERAS STALO SERVIRAVIMAS DEKORAS STALO TEKSTILĖ Angliškas porcelianas Bavarija Bavaria Bavariškas Limožo Limožas KRIŠTOLAS KRIŠTOLO KRIŠTOLINIS KRIŠTOLINĖ KRŠTOLINIAI TAURĖS Vazos Saldaininės Grafinas STIKLAS STIKLO STIKLINIS STIKLINĖ RANKŲ DARBO MEISTRŲ

 VINTAGE RETRO OLD PORCELAIN PORZELLANE FINE BONE CHINA VITRO PORCELAIN HOME TABLE DÉCOR PORCELAIN CUP TEA KOFFEE SET PLATE BOWL POT EXCLUSIVE PORCELAIN LIMOGE BAVARIA ENGLISH BOHEMIA MEISSEN CRISTAL GLASS HAND MADE